• موزه خوشنویسی در مجموعه سعدالسلطنه راه‌اندازی شود

    موزه خوشنویسی در مجموعه سعدالسلطنه راه‌اندازی شود

    رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر قزوین خواستار راه اندازی موزه خوشنویسی در مجموعه تاریخی و فرهنگی سعدالسلطنه، به منظور بهره‌مندی از ظرفیت و توان هنرمندان مطرح خوشنویسی و ارایه آن به گردشگران و مسافران شد.  قاسم اللهیاری در جلسه علنی شورا که با دستور کار بررسی لوایح شهرداری قزوین برگزار شد، اظهار