• سپاه ضمن شناخت دشمن درگیری با گوشه و کنار را در شأن خود نمی‌داند

    سپاه ضمن شناخت دشمن درگیری با گوشه و کنار را در شأن خود نمی‌داند

    فرمانده سپاه صاحب الامر(عج) استان قزوین گفت: سپاه دشمن را می‌شناسد و آن هم شیطان بزرگ آمریکا است و درگیری با گوشه و کنار را در شأن خود نمی‌داند، ما امنیت و آرامش را برای مردم ایجاد کردیم و پیش مرگ مردم هستیم، شوکت دشمن ما را نمی‌ترساند.   به نقل از روابط عمومی سپاه