• آماده باش مراکز درمانی و اورژانس ۱۱۵ البرز در چهارشنبه آخر سال

    آماده باش مراکز درمانی و اورژانس ۱۱۵ البرز در چهارشنبه آخر سال

    معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: هماهنگی بین بخشی جهت آمادگی حداکثری برای اتفاقات احتمالی حوادث چهارشنبه آخر سال در معاونت درمان، مراکز درمانی و اورژانس پیش بیمارستانی انجام شده است.   امیر عباس واعظی در آستانه شب چهارشنبه آخر سال اظهار کرد: هماهنگی بین بخشی جهت آمادگی حداکثری برای اتفاقات احتمالی حوادث چهارشنبه